Sobranecký jarmok a futbalový turnaj za účasti predsedu SNS Andreja Danka


20. september 2013
15:00

22. 9. 1938 – Odstúpila čs. vláda vedená Milanom Hodžom, nahradila ju úradnícka vláda generála Jana Syrového.


22. 9. 1811 – V Rakši sa narodil Michal Miloslav Hodža, evanjelický kňaz, básnik, jazykovedec, slovenský národný buditeľ, príslušník štúrovskej generácie a organizátor slovenského národného hnutia. Spoločne so Štúrom a a Hurbanom bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny. Pričinil sa o založenie vydavateľského spolku Tatrín, patril k iniciátorom Slovenského prestolného prosbopisu, signatárom Žiadostí slovenského národa a v revolučných rokoch 1848-1849 sa aktívne zúčastnil na dobrovoľníckych výpravách. Po ustanovení prvej Slovenskej národnej rady sa stal jej členom.


21. 9. 1938 – Československá vláda po diplomatickom nátlaku prijala anglo-francúzsky plán o odstúpení pohraničných oblastí, kde žije viac ako 50% Nemcov, v prospech Nemecka


18. 9. 1848 – Začalo sa prvé samostatné ozbrojené vystúpenie Slovákov v moderných dejinách, tzv. septembrová dobrovoľnícka výprava.


19. 9. 1848 – Ľudovít Štúr na zhromaždení v Myjave vyhlásil v mene SNR nezávislosť Slovenska od uhorskej vlády – autonómiu.


20. 9. 1936 – V Piešťanoch na záver VII. zjazdu HSĽS bola odsúdená centralistická politika ČSR a schválená výzva radikálneho krídla HSĽS o výzve na rozhodný boj za autonómiu Slovenska.


20. 9. 1746 – Vo Vrbovom sa narodil Móric Beňovský, slovenský dobrodruh, cestovateľ, vojak, kráľ Madagaskaru a prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne.