26. 9. 1929 – V Rajci sa narodil Ferdinand Milučký, slovenský architekt a projektant. Venuje sa najmä občianskej a bytovej výstavbe. Je autorom mnohých projektov, napr. krematória v Bratislave (prvé krematórium na Slovensku), sídliska Trávniky v Bratislave, Domu umenia v Piešťanoch, veľvyslanectiev v Ríme a Moskve a mnoho iných. V roku 2005 mu bolo udelené vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.


25. 9. 1908 – V Pezinku sa narodil Eugen Suchoň, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg, predstaviteľ generácie, ktorá vytvorila základy modernej slovenskej hudby. Autor prvej slovenskej národnej opery Krútňava.


24. 9. 1998 – Ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová odovzdala pri príležitosti 53. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku dar SR OSN- súsošie Cyrila a Metoda.


24. 9. 1890 – V Revúcej sa narodil Rudolf Viest, slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania.


23. 9. 1938 – Čs. vláda vyhlásila všeobecnú mobilizáciu na podnet Veľkej Británie a Francúzska ako reakciu na Hitlerovo odmietnutie anglo-francúzskeho plánu pri rokovaniach s premiérom VB Chamberlainom.


23. 9. 1928 – Na vrchu Bradlo pri meste Brezová bola slávnostne odhalená mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, monumentálne dielo slovenského architekta Dušana Jurkoviča.


Spomienková slávnosť na Andreja Hlinku v Dome kultúry v Bratislave-Ružinove, organizuje Dom Matice slovenskej


25. september 2013
18:00