Deň Matice slovenskej v Nižnej Slanej (okr. Rožňava) a 650. výročie prvej písomnej zmienky o obci Nižná Slaná. Spoluorganizuje OR SNS Rožňava. Podujatie sa začína slávnostným koncertom v evanjelicom a. v. kostole v Nižnej Slanej


12. október 2013
15:00

1. 10. 2005 – Príslušníci Policajného zboru demonštrovali v Bratislave za vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. Minister vnútra SR Vladimír Palko odvolal šéfa policajných odborov.


1. 10. 1992 – Federálne zhromaždenie schválilo na návrh českého poslanca M. Zemana uznesenie o vytvorení komisie pre prípravu zákona o transformácii ČSFR na Česko-Slovenskú úniu. Návrh podporilo i HZDS.


1. 10. 1850 – Zrušili colnú hranicu medzi rakúskou časťou monarchie a Uhorskom. Habsburská ríša utvorila jednotné colné územie.


29. 9. 1938 – V Mníchove sa zišla konferencia 4 veľmocí: Nemecka (Adolf Hitler), Talianska (Benito Mussolini), Francúzska (Édouard Daladier) a Veľkej Británie (Neville Chamberlain). Na konferencii bola prijatá dohoda o odstúpení čs. pohraničných území v prospech Nemecka.


30. 9. 1961 – V Paríži vznikla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). SR sa stala členom OECD v roku 2000.


30. 9. 1938 – Československá vláda prijala rozhodnutie Mníchovskej konferencie, tzv. Mníchovský diktát.


Spomienka na Andreja Hlinku v Bratislave-Ružinove 25. 9. 2013


28. 9. 1924 – V Skalici sa narodil Mirko Nešpor, vysokoškolský študent, antifašista a účastník Slovenského národného povstania. Pre aktívny antifašistický odboj bol v decembri 1944 zatknutý príslušníkmi Hlinkovej gardy a následne mučený a popravený v pivničnej cele. Pamätník Mirka Nešpora sa nachádza v objekte akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.


28. 9. 1830 – V Bratislave sa uskutočnila posledná korunovácia, keď ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay korunoval za uhorského kráľa Ferdinanda V. Habsburského. Celkovo sa v Bratislave konalo 19 korunovácií (v r. 1563 – 1830).