Dni Ľudovíta Štúra v Štúrove – beseda s historikom o Ľudovítovi Štúrovi


20. október 2015
14:00

Okresná konferencia SNS Topoľčany


20. október 2015
18:00
AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

22. 11. 1939 – Predstavitelia slovenského exilu po nezhodách s Čs. národným výborom založili SNR v Paríži na čele s Milanom Hodžom.

22. 11. 2001 – Vláda SR schválila prelety lietadiel, zapojených do operácie NATO v Afganistane, nad územím SR.

KALENDÁR PODUJATÍ