Okresná konferencia Žiar nad Hronom (Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., Ul. A. Dubčeka 45 Zasadačka na 1. poschodí)


9. február 2017
16:00
AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

18. 8. 1899 – Slovenské krajanské organizácie v Pittsburghu založili Národný výbor a Národný fond, ktorým podporovali politické, kultúrne a sociálne podujatia na Slovensku.

18. 8. 1968 – Vedúci činitelia piatich krajín Varšavskej zmluvy na porade v Moskve schválili rozhodnutie o vojenskom zásahu proti Československu.

KALENDÁR PODUJATÍ