Okresná konferencia SNS Levice, DMS, Bernolákova 5


21. február 2017
16:00

Okres Prievidza konferencia SNS, Podnikateľský inkubátor Handlová


21. február 2017
17:00

Okresná konferencia Malacky (MsÚ Malacky, Radlinského 2751/1)


21. február 2017
17:30
AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

1. 3. 1920 – V Bratislave sa otvorilo Slovenské národné divadlo.

1. 3. 1960 – V Martine zomrel František Hečko, spisovateľ, redaktor, publicista, autor románu Červené víno.

1. 3. 1967 – Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci.

1. 3. 1990 – Slovenská národná rada prijala ústavný zákon o názve Slovenská republika a národných symboloch (štátnom znaku s dvojitým krížom, vlajke, pečati a hymne).

KALENDÁR PODUJATÍ