Zasadnutie krajskej rady TN v kancelárií SNS, Hviezdoslavova 3, poschodie č. 5


18. máj 2017
16:30to18:30

Krajská rada SNS Trnava v Krajskej kancelárii SNS, Hornopotočná 18


18. máj 2017
16:30to18:30