MO SNS Piešťany spolu s MO SNS Moravany nad Váhom spoločne oslávili Medzinárodný deň matiek


20. máj 2017
13:00

Dňa 20.5.2017 sa OR SNS Piešťany spolu s MO SNS Moravany nad Váhom organizačne i finančne podieľali na organizovaní oslavy Dňa matiek, ktorá sa konala pred Zariadením pre seniorov v Moravanoch nad Váhom, vonku pri jazierku. V programe so svojim príhovorom vystúpil predseda MO SNS p. Ján Forgáč, ktorý pozdravil všetky mamy, babičky a prababičky v mene svojom, i v mene MO SNS a jej členov. Zaželal im hlavne veľa zdravia, lásky, šťastia a spokojnosti v kruhu ich blízkych a vyslovil im veľký obdiv.

Oslava sa niesla v krásnom hudobnom duchu,  matkám sa rozdávali kvety  a tiež nechýbalo ani občerstvenie.

Akcie sa zúčastnila aj poslankyňa SNS v NR SR p. Magdaléna Kuciaňová.

Akcia sa uskutočnila v súlade s Plánom akcií OR SNS Piešťany na r. 2017.

DM 1 DM 2