Prvý deň letných prázdnin


3. júl 2017
3. júl 2018
3. júl 2019
3. júl 2020