Deň záhraničných Slovákov


5. júl 2017
5. júl 2018
5. júl 2019
5. júl 2020

Sviatok sv. Cyrila a Metoda


5. júl 2017
5. júl 2018
5. júl 2019
5. júl 2020