Otvorenie prvého slovenského gymnázia v Revúcej


16. september 2017
16. september 2018
16. september 2019