Andrej Danko: Dvojtvárnosť dobieha Smer!

05.04.2014

Slovenská národná strana (SNS) s údivom sleduje účelovú a dvojtvárnu politiku strany SMER-SD. Na jednej strane na Slovensku presadzuje zmeny v ústave na ochranu tradičného manželstva. Na strane druhej, v Europarlamente poslanci Smeru vystupujú presne opačným spôsobom.

Táto dvojtvárnosť však Slovensku škodí. Kým u nás Smer presadzuje novelu Ústavy SR, v ktorej by bolo manželstvo definované ako zväzok jedného muža a jednej ženy, v Europarlamente jeho poslanci podporujú rozširovanie práv LGBTI. Sú členmi frakcie S&D, ktorá definíciu tradičného manželstva muža a ženy považuje za útok proti právam LGBTI a jej šéf Hannes Swoboda práve Smer za ústavnú definíciu manželstva na Slovensku ostro kritizoval.

Bola preto podpora novely zo strany Smeru len politická hra zneužitá v prezidentskej kampani? Možno mať doma iný názor, než za hranicami? Treba si uvedomiť, že európska legislatíva je nadradená nad slovenskou – a pokiaľ slovenskí poslanci v Bruseli a Štrasburgu podporia návrh, ktorý je v rozpore so slovenským zákonom, fakticky tak zo slovenských zákonov robia zdrap papiera.

SNS dlhodobo presadzuje uzákonenie inštitútu manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy, v ústave SR. Slovensko potrebuje v Europarlamente poslancov, ktorí sa nebudú správať podľa príslovia ,,kam vietor, tam plášť”. Poslancov, ktorí si budú stáť pevne za svojím názorom a za hodnotovými princípmi vlastnej politickej strany a napriek tlakom z Bruselu chrániť tradičné hodnoty tradičnej rodiny. Ktorí budú hľadať členstvo v takej frakcii, ktorá sa hodnotovo približuje k ich vlastným názorom, aby tieto hodnoty mohli v Europarlamente hájiť a presadzovať aj ich legislatívnu podporu. Aby tak, ako hovoria doma, konali aj v Bruseli.