Andrej Danko: Ide nám o parlamentnú kultúru a racionálnu spoluprácu

31.03.2016

Slovenská národná strana dostala mandát, ktorý chce využiť na to, aby sa do Slovenskej republiky vrátila parlamentná demokracia a súťaž politických strán. SNS tiež dostala mandát mať predsedu na čele zákonodarného zboru. A preto je našou povinnosťou vrátiť do Národnej rady Slovenskej republiky parlamentnú kultúru a tvrdú prácu v prospech občanov.

Predseda parlamentu by na mieste, kde sa tvoria zákony a mení sa legislatíva, mal zabudnúť na to, že je predseda politickej strany. Slovenská národná strana nebude zneužívať NR SR. Verím, že parlament nebudú zneužívať ani predsedovia a poslanci z iných politických strán. V parlamente by sme mali totiž pracovať, pripravovať a prijímať dobré zákony.

Stranícka súťaž sa má odohrávať na ústrediach politických strán. Chceme však presadiť nový zákon o politických stranách, ktorý by stanovil pravidlá a umožňoval férovú súťaž pre štandardné strany. Pre strany, ktoré majú svoju históriu, nevznikli tri mesiace pred voľbami, ktoré majú vybudované svoje stranícke štruktúry v regiónoch, strany, ktoré majú svoju víziu, cieľ, volebný program pre riešenie problémov vo všetkých rezortoch.

Sme pripravení postaviť sa proti neprimeraným emóciám, hádkam, ostentatívnym divadelným výstupom. Parlament je zákonodarná inštitúcia a jeho členovia majú byť občanom príkladom. Pretože parlament je ukážkou národa. V parlamentoch vo vyspelých demokraciách si členovia koalície a opozície preukazujú úctu, a pokiaľ ide o zákony, vedia sa zhodnúť pre také, ktoré sú najmä v prospech občanov. Nechceme stratiť presvedčenie, že aj v Národnej rade SR budeme vedieť spolupracovať – a najmä, že tá spolupráca bude racionálna a pragmatická, aby mohla priniesť konkrétne výsledky.