Andrej Danko: Rovnaký meter na Krym aj na Kosovo!

17.03.2014

Slovenská národná strana (SNS) žiada Európsku úniu, aby merala rovnakým metrom a zaujímala rovnaký postoj k udalostiam, ktoré sa v Európe dejú a pritom sú si veľmi podobné. Ak podľa EÚ odtrhnutie sa Krymu od Ukrajiny bolo nelegálne a nelegitímne, tak by rovnako mala hodnotiť ako nelegálne a nelegitímne jednostranné odtrhnutie sa Kosova od Srbska.

Podľa SNS jedným zo základných pilierov dobrých vzťahov v Európe a mierového spolunažívania je nemennosť hraníc dohodnutých po II. svetovej vojne. To SNS uvádza aj vo svojom programovom dokumente vo vzťahu k EÚ – v Popradskom memorande. Nikto z občanov si neželá ani studenú vojnu, ani ozbrojený konflikt, na to je však potrebné striktné rešpektovanie povojnových hraníc všetkými stranami.

SNS sa však vyslovuje za to, aby platil rovnaký meter na všetkých, preto by mal Brusel zaujať rovnaký postoj aj k jednostrannému odtrhnutiu sa Kosova od Srbska. Spôsob osamostatnenia sa Kosova nie je legálny a mnohé štáty sveta, medzi nimi aj Slovenská republika, ho neuznávajú. Preto by Európska únia mala dať znamienko rovnosti medzi referendom na Kryme o pripojení sa k Rusku a jednostrannou deklaráciou kosovského parlamentu o vyhlásení samostatnej Kosovskej republiky. Brusel by si mal tiež uvedomiť nebezpečenstvo takýchto krokov pre Európu v akejkoľvek jej časti, nielen na Kryme.

Zároveň by sa podľa SNS malo s končiť s bezbrehým rozširovaním únie o štáty, ktoré sú historicky aj hodnotovo vzdialené od starého kontinentu. Vytváranie európskeho superštátu, v ktorom by jednotlivé podštáty mali veľmi málo spoločných prienikov, bude skôr na škodu, než na osoh všetkým obyvateľom. Takéto spolunažívanie by bolo veľmi problematické, čo ukazuje už teraz prílišná centralizácia v Bruseli.