Andrej Danko: Slovenský priemysel – to nie sú len automobilky!

28.02.2014

Je potešiteľné, že slovenský priemysel v roku 2013 rástol, ale nie je to zásluha vlády Slovenskej republiky. Slovenská národná strana upozorňuje, že ide skôr o dôsledok oživenia priemyslu v Európskej únii.

Tak ako aj v minulých rokoch je najväčším tahúňom strojársky priemysel – konkrétne automobilový. Zvýšený dopyt po nových automobiloch nižšej strednej triedy priniesol slovenským zamestnancom vyššiu istotu z pohľadu zamestnanosti. Na druhej strane v prípade aj malých výkyvov býva tento priemysel najviac zasiahnutý.

Otvorenosť a najmä závislosť slovenskej ekonomiky je očividná. Vláda SR by mala upriamiť pozornosť aj na menšie podniky a zamestnávateľov. Pre každú ekonomiku sú nemenej dôležité malé a stredné firmy. Podpora podnikateľského prostredia by nemala spočívať len v stimuloch pre nových zahraničných investorov, ale taktiež v podpore domácich poctivých podnikateľov.

Aj na Slovensku máme dostatok firiem, ktoré dokážu vyrábať produkty s vysokou pridanou hodnou, zamestnávajú ľudí a ich výrobky sú konkurencieschopné v zahraničí. Postupom času sa Slovensko stáva závislé nielen od zahraničných priemyselných výrobkov, ale aj od zahraničných poľnohospodárskych produktov. Potravinová sebestačnosť Slovenskej republiky je z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitá.

Slovenská vláda by pri podpore podnikateľov nemala zabúdať aj na oblasti typu chemický priemysel, mliekarenský, drevospracujúci atď. Zámerom každej vlády by mala byť dostatočná diverzifikácia podnikateľskej základne. Iba dostatočne diverzifikovaná ekonomika je schopná odolávať rôznym vplyvov a krízam.