Andrej Danko: Živnostník nie je pokusný králik!

08.03.2014

Slovenská národná strana (SNS) vyzýva vládu i poslancov, aby neexperimentovali s trpezlivosťou živnostníkov a malých podnikateľov. Pre zdravé podnikateľské prostredie je totiž nevyhnutné prijímať dobre pripravené zákony s výhľadom ich dlhodobej platnosti. Zákony nemôžu byť šité horúcou ihlou, prijímané s chybami a potom neustále novelizované. Sťažuje to život i prácu tým, ktorí sa na Slovensku podnikajú.

SNS vychádza z informácií, podľa ktorých sa zákony menia v priemere každé dva týždne. V roku 2013 poslanci Národnej rady SR novelizovali platné zákony 25-krát, rok predtým to bolo dokonca 27-krát. Išlo napr. o zmeny v Obchodnom zákonníku, Zákonníku práce, o zmeny v zákonoch o DPH, dani z príjmov, účtovníctve, sociálnom a zdravotnom poistení a iných.

Živnostníci či malí podnikatelia, aby prežili, musia podnikať, nie neustále študovať nové zákony a zmeny v legislatíve. Prijímanie nedostatočne pripravených noviel narýchlo spôsobuje len väčší chaos a na podnikateľov pôsobí demotivačne. SZČO a malí podnikatelia majú aj tak sťaženú situáciu v súvislosti so zvýšením daňového a odvodového zaťaženia. Ak sa k tomu pridajú aj neustále zmeny, ktoré je veľmi ťažké sledovať – pritom väčšinou nedodržanie aj tých nových zákonov hrozí finančnými postihmi – nečudo, že podnikatelia končia so svojím pôsobením. Nemôžu byť totiž pokusné králiky pri chaotických novelizáciách.

Stabilita legislatívy napomáha stabilite podnikateľského prostredia, a to by mali mať na pamäti kompetentní. Pretože ak dôjde živnostníkom a malým podnikateľom trpezlivosť a skončia so svojou činnosťou, pôjde tiež o výpadok príjmov do štátnej kasy.