Anton Hrnko: Pripomeňme si sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

04.07.2016

Ako každoročne, aj tohto roku si 5. júla pripomenieme štátnym sviatkom jednu z najvýznamnejších udalostí našich národných dejín, ktorou bol príchod a pôsobenie cyrilo-metodskej misie medzi našimi predkami na Veľkej Morave. Hoci misia trvala len niečo viac ako 20 rokov zanechala v našom národe trvalú stopu v oblasti kultúry, literatúry, náboženského života i cirkevnej organizácie.

Často sa mylne zdôrazňuje v súvislosti so sv. Cyrilom a sv. Metodom prinesenie kresťanskej viery a pokresťančenie slovenského národa. Treba však zdôrazniť, že v čase príchodu svätých bratov na Veľkú Moravu roku 863 naši slovenskí predkovia boli už asi dve generácie vyznávači náboženstva založeného na viere v jediného Boha o troch osobách.

Čo bolo však v dejinách západného kresťanstva prelomové bola skutočnosť, že kresťanskú vieru upevňovali a šírili v domácom staroslovenskom jazyku a Metod sa špeciálne zaslúžil o vytvorenie cirkevnej organizácia založenej na moravskom arcibiskupstve a ďalších biskupstvách (jedno z nich v Nitre), čo nemalo len cirkevné dôsledky, ale bolo aj uznaním štátu našich predkov za suverénny zo strany najväčšej autority vtedajšieho sveta – Svätého stolca. Naša Slovenská republika sa tak môže pýšiť skutočnosťou, že jedna z jej cirkevných diecéz – Nitrianska – je najstaršou katolíckou diecézou vo východnej časti strednej Európy, ktorá o viac ako sto rokov predbehla české i poľské diecézy.

Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda dňa 5. júla nepriamo súvisí i so Slovenskou národnou stranou. Pôvodne ho totiž katolícka cirkev svätila (a mimo slovanský svet aj naďalej svätí) 14. februára. Až v súvislosti s Memorandom národa slovenského z roku 1861 a založením Matice slovenskej roku 1863 jej prvý predseda a banskobystrický katolícky biskup Štefan Moyzes presvedčil vtedajšieho pápeža, aby sviatok pre nás presunul na začiatok júla. Ako je známe, práve z politických a kultúrnych snažení vyplývajúcich z Memoranda národa slovenského vyplynula i potreba založenia prvej slovenskej politickej strany, ktorou sa roku 1871 stala práve Slovenská národná strana. Aj z toho dôvodu je jedným zo základných pilierov politiky Slovenskej národnej strany odvolávanie sa na kresťanské tradície nášho národa, ich upevňovanie a rozvíjanie.

Vedenie Slovenskej národnej strany vyzýva občanov Slovenskej republiky, najmä svojich členov a sympatizantov, aby si dôstojne pripomenuli sviatok slovanských vierozvestcov, ktorí stáli pri upevňovaní kresťanskej viery našich predkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj našej národnej štátnosti v čase jej zrodu, ktorých tradícia napájala po stáročia cirkevný, kultúrny a politický život Slovákov. Nie nadarmo je odkaz na cyrilo-metodskú tradíciu i v preambule našej Ústavy. Ctime si naše tradície, ctime si odkaz našich predkov, ctime si kresťanský charakter našej národnej kultúry, nášho národného bytia.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

22. 11. 1939 – Predstavitelia slovenského exilu po nezhodách s Čs. národným výborom založili SNR v Paríži na čele s Milanom Hodžom.

22. 11. 2001 – Vláda SR schválila prelety lietadiel, zapojených do operácie NATO v Afganistane, nad územím SR.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC