Eva Smolíková: Šanca pre vzdelaný štát

13.02.2016

V uplynulých dňoch v spoločnosti vo veľkej miere zarezonovali témy súvisiace so školstvom. V spôsobe akým sa komunikovali problémy a požiadavky učiteľskej obce, však akoby bol opomenutý ten, na ktorého má riešenie všetkých týchto otázok zásadný dopad, a to je žiak.

Aby riešenie prinieslo skvalitnenie edukačného procesu, podľa Slovenskej národnej strany (SNS) sa treba zamerať na začatie celoplošných systémových zmien a to riešením otázok ako spôsob financovania škôl, ich dovybavenie, odstránenie nadbytočnej byrokracie, kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, kvantita a kvalita vysokých škôl a množstvo ďalších. SNS navrhuje spôsoby riešenia problémov školstva vo svojom volebnom programe v časti Vzdelaný štát.

Vychádzame zo skutočnosti, že len vzdelaný človek je základom existencie a prosperity štátu, pretože rozmýšľa racionálne, kriticky a tvorivo. Je prirodzenou súčasťou a zároveň oponentom spoločenských procesov. Kladieme osobitný dôraz na kvalitné vzdelávanie a dobré osvojenie si štátneho jazyka. Zameriavame sa na jednoduchý systém financovania škôl na základe ich kvality, ktorú hodnotíme nielen cez merania schopností žiakov, ale aj kritérií akými sú kvalita pedagogického zboru, školských a mimoškolských aktivít, úspešnosť absolventov, prepojenie vzdelávania s praxou. Zároveň sa zameriavame na zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

Podporu získavajú i špeciálni pedagógovia a psychológovia v oblasti špeciálneho školstva, s čím úzko súvisí integrácia žiakov v bežných triedach základných škôl. Nemenej dôležitou je výchova žiakov k úcte k ľudskému zdraviu a životu, zdravému životnému štýlu, ochrane životného prostredia. S rozvojom regiónov a vidieka podporíme vznik a rozvoj učebných odborov v tradičných regionálnych remeselných odboroch.

V oblasti vysokého školstva chce SNS prednostne podporovať tie vysoké školy, na ktorých sa dosahujú špičkové výsledky vo vede a aplikovanom výskume a ktorých absolventi získavajú uplatnenie v reálnom živote. V súvislosti s financovaním je cieľom prihliadať na komplexnú akreditáciu a uplatnenie absolventov v praxi.

SNS chce posilniť výchovu žiakov k vlastenectvu, národnej hrdosti a ochrane národnej kultúry. Žiakom národnostných menšín poskytneme primeranú výchovu a vzdelávanie v ich materinskom jazyku, pričom sa v týchto školách bude klásť dôraz na výborné ovládanie slovenského jazyka.

Snahou SNS je zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre každého a zároveň zabezpečiť pedagogickým zamestnancom navrátenie a udržanie spoločenského kreditu učiteľského stavu.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

22. 11. 1939 – Predstavitelia slovenského exilu po nezhodách s Čs. národným výborom založili SNR v Paríži na čele s Milanom Hodžom.

22. 11. 2001 – Vláda SR schválila prelety lietadiel, zapojených do operácie NATO v Afganistane, nad územím SR.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC