Zákony z dielne SNS

07.02.2017

Poslanci Národnej rady SR na súčasnej schôdzi parlamentu schválili viaceré zákony z dielne Slovenskej národnej strany. Minulý týždeň definitívne poslanci odhlasovali prísnejšie pravidlá pre registrácie nových cirkví.

Dnes pomyselnú „zelenú“, dalo plénum parlamentu pre školské novely. Podľa nových pravidiel sa v odborných školách budú vypúšťať minimálne počty žiakov v príbuzných odborov, ktoré sa týkajú hodín teoretického vyučovania. Za tieto zmeny v parlamente bojovala podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková.

Súčasné znenie zákona hovorí, že v SOŠ možno vytvoriť spoločnú triedu pre niekoľko študijných alebo učebných odborov, iba ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej ôsmich žiakov. “Prax však ukázala, že uvedené ustanovenie je v niektorých prípadoch ťažko vykonateľné,” uviedla podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková. Študent v takýchto odboroch je pritom hneď po ukončení školy okamžite zamestnateľný.

Ťažkosti spôsobovali prípady, keď zamestnávateľ v danom regióne požadoval od SOŠ zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v nedostatkových odboroch, ktorých absolventov požaduje trh práce. Žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia však nemajú záujem, aby sa v takýchto odboroch pripravovali. “Vyskytujú sa dokonca aj prípady, že zamestnávateľ má záujem poskytovať praktické vyučovanie žiakom v systéme duálneho vzdelávania, avšak stredná odborná škola spolu s ním nie je schopná zabezpečiť dostatočný počet žiakov na zriadenie skupiny s najmenej ôsmimi žiakmi,” upozornila podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková s tým, že obdobná situácia vzniká, ak ide o odbory vzdelávania v školách zriadených na národnostne zmiešanom území.

Pri zohľadnení štátneho vzdelávacieho programu sa dá predpokladať, že spoločnú triedu v SOŠ pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo učebných odborov je možné vytvoriť aj pre menší počet žiakov, a to so zachovaním zodpovedajúceho teoretického vyučovania odborných predmetov. “Schválenou novelou sa preto odstraňuje popísaný problém vytvárania spoločných tried v stredných odborných školách pre príbuzné študijné a príbuzné učebné odbory, a to vypustením minimálneho počtu žiakov v skupine pre daný študijný alebo učebný odbor v spoločnej triede,” dodala podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková.

Ďalšia zmena bude riešiť problémy pedagogických a odborných zamestnancoch, s identifikovaním, či napríklad majster odbornej výchovy, ktorý pôsobí na pracovisku praktického vyučovania, je aj naďalej považovaný za pedagogického zamestnanca. Keďže vznikli pochybnosti o jeho statuse, schválená novela tieto pochybnosti odstraňuje výslovným začlenením majstrov odbornej výchovy ako pedagogických zamestnancov.

Slovenská národná strana sa zároveň už dlhodobo zaoberá ochranou slovenskej pôdy. Aj preto SNS víta dnešnú podporu poslancov, ktorí novelu ústavného zákona, ktorým sa zamedzí špekulatívnym nákupom pôdy, posunuli do druhého čítania.

Slovenská národná strana tak podporuje vytvorenie regulatívov, ktoré zdokonalia prostredie pre ďalšie nadobúdanie pôdy bez akýchkoľvek špekulatívnych nákupov.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

1. 3. 1920 – V Bratislave sa otvorilo Slovenské národné divadlo.

1. 3. 1960 – V Martine zomrel František Hečko, spisovateľ, redaktor, publicista, autor románu Červené víno.

1. 3. 1967 – Vo Varšave bola podpísaná Zmluva medzi ČSSR a Poľskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci.

1. 3. 1990 – Slovenská národná rada prijala ústavný zákon o názve Slovenská republika a národných symboloch (štátnom znaku s dvojitým krížom, vlajke, pečati a hymne).

KALENDÁR PODUJATÍ
marec 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC