Zákony z dielne SNS

07.02.2017

Poslanci Národnej rady SR na súčasnej schôdzi parlamentu schválili viaceré zákony z dielne Slovenskej národnej strany. Minulý týždeň definitívne poslanci odhlasovali prísnejšie pravidlá pre registrácie nových cirkví.

Dnes pomyselnú „zelenú“, dalo plénum parlamentu pre školské novely. Podľa nových pravidiel sa v odborných školách budú vypúšťať minimálne počty žiakov v príbuzných odborov, ktoré sa týkajú hodín teoretického vyučovania. Za tieto zmeny v parlamente bojovala podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková.

Súčasné znenie zákona hovorí, že v SOŠ možno vytvoriť spoločnú triedu pre niekoľko študijných alebo učebných odborov, iba ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej ôsmich žiakov. “Prax však ukázala, že uvedené ustanovenie je v niektorých prípadoch ťažko vykonateľné,” uviedla podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková. Študent v takýchto odboroch je pritom hneď po ukončení školy okamžite zamestnateľný.

Ťažkosti spôsobovali prípady, keď zamestnávateľ v danom regióne požadoval od SOŠ zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v nedostatkových odboroch, ktorých absolventov požaduje trh práce. Žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia však nemajú záujem, aby sa v takýchto odboroch pripravovali. “Vyskytujú sa dokonca aj prípady, že zamestnávateľ má záujem poskytovať praktické vyučovanie žiakom v systéme duálneho vzdelávania, avšak stredná odborná škola spolu s ním nie je schopná zabezpečiť dostatočný počet žiakov na zriadenie skupiny s najmenej ôsmimi žiakmi,” upozornila podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková s tým, že obdobná situácia vzniká, ak ide o odbory vzdelávania v školách zriadených na národnostne zmiešanom území.

Pri zohľadnení štátneho vzdelávacieho programu sa dá predpokladať, že spoločnú triedu v SOŠ pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo učebných odborov je možné vytvoriť aj pre menší počet žiakov, a to so zachovaním zodpovedajúceho teoretického vyučovania odborných predmetov. “Schválenou novelou sa preto odstraňuje popísaný problém vytvárania spoločných tried v stredných odborných školách pre príbuzné študijné a príbuzné učebné odbory, a to vypustením minimálneho počtu žiakov v skupine pre daný študijný alebo učebný odbor v spoločnej triede,” dodala podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková.

Ďalšia zmena bude riešiť problémy pedagogických a odborných zamestnancoch, s identifikovaním, či napríklad majster odbornej výchovy, ktorý pôsobí na pracovisku praktického vyučovania, je aj naďalej považovaný za pedagogického zamestnanca. Keďže vznikli pochybnosti o jeho statuse, schválená novela tieto pochybnosti odstraňuje výslovným začlenením majstrov odbornej výchovy ako pedagogických zamestnancov.

Slovenská národná strana sa zároveň už dlhodobo zaoberá ochranou slovenskej pôdy. Aj preto SNS víta dnešnú podporu poslancov, ktorí novelu ústavného zákona, ktorým sa zamedzí špekulatívnym nákupom pôdy, posunuli do druhého čítania.

Slovenská národná strana tak podporuje vytvorenie regulatívov, ktoré zdokonalia prostredie pre ďalšie nadobúdanie pôdy bez akýchkoľvek špekulatívnych nákupov.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

28. 6. 1905 – Vo Vrbici sa narodila Mária Rázusová-Martáková, spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež.

28. 6. 1911 – Delegácia pod vedením P. Mudroňa odovzdala predsedovi vlády Károlyovi Khuenovi-Hédervárymu Memorandum Slovenskej národnej strany. Pamätný spis obsahoval požiadavky, aby sa na slovenských ľudových školách používala slovenčina ako jediný vyučovací jazyk, aby vláda zriadila potrebný počet stredných škôl so slovenským vyučovacím jazykom, ďalej navrátenie zhabaného majetku Matice slovenskej a obnovenie jej činnosti. Vláda ani nasledujúce vlády na dokument nereagovali.

28. 6. 1914 – V Sarajeve spáchal srbský študent Gavrilo Pricip atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda d' Este a jeho manželku grófku Žofiu Chotkovú.

28. 6. 1919 – Vo Versailles podpísalo Nemecko mierovú zmluvu, ktorou okrem iného uznalo aj nezávislosť ČSR.

28. 6. 1971 – V Malackách zomrel významný slovenský maliar Martin Benka.

28. 6. 1991 – Po 42 rokoch ukončila svoju činnosť Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorá združovala krajiny sovietskeho bloku.

KALENDÁR PODUJATÍ
jún 2017
P U S Š P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930EC