Jaroslav Paška: Manipulátori z Bruselu

12.02.2014

„Potrebujeme vytvoriť Spojené štáty európske, s Európskou komisiou ako vládou a s dvoma komorami – Európskym parlamentom a Senátom vytvoreným z predstaviteľov členských štátov,” odkázala nám začiatkom roka Barrosova pravá ruka, podpredsedníčka Európskej komisie a eurokomisárka pre spravodlivosť V. Redingová.

Utópia, pomyslia si nezainteresovaní. Chyba! O transformácii EÚ na Spojené štáty európske rokoval už od marca 2012 nemecký minister zahraničných vecí G. Westerwelle s predstaviteľmi krajín takzvaného jadra EÚ – Belgicka, Dánska, Talianska, Luxemburska, Holandska, Rakúska, Poľska, Portugalska aj Španielska.

V júni svoj projekt predstavili predsedovi Európskej komisie J. M. Barrosovi, stálemu predsedovi Európskej rady H. V. Rompuyovi, šéfovi Európskej centrálnej banky M. Draghimu a šéfovi krajín eurozóny J. C. Junckerovi. Program superštátu je dnes podstatnou ideou politických strán združených v Strane európskych socialistov (zo Slovenska SMER-SD), Európskej ľudovej strane (zo Slovenska SDKÚ, KDH, SMK, Most-Híd) a v Aliancii liberálov a demokratov za Európu (zo Slovenska SaS). Tieto strany chcú vo voľbách do EP získať mandát na ďalšiu transformáciu EÚ na Spojené štáty európske a takto sa vyhnúť riskantným referendám o zmene zmlúv EÚ. Cez novozvolený Európsky parlament a medzivládne dohody potom postupne plánujú meniť EÚ na federálny štát.

Slovenská republika sa má na politike Spojených štátov európskych podieľať 13 hlasmi v 751-člennom Európskom parlamente a jedným hlasom v 28-člennom senáte. Ostanú jej kompetencie približne na úrovni VÚC. Príčinou hľadania nového modelu EÚ sú katastrofálne dlhy južných krajín, ktoré ekonomickí experti považujú za nesplatiteľné. Vytvorením spoločného federálneho štátu chcú európski byrokrati pod zásterkou veľkolepého projektu superštátu zliať tieto nadmerné dlhy do jedného balíka, za splatenie ktorého sa staneme, ako občania Spojených štátov európskych, všetci zodpovední.

Ako príklad uvediem zjednodušený model:
Predstavte si situáciu, že v štvorbytovom dome žijú štyri rôzne rodiny. Španielska rodina má dlžoby za 300 000 EUR, estónska rodina je skoro bez dlžôb, slovenská rodina spláca spotrebný úver 2 000 EUR a u gréckej rodiny už klope na dvere exekútor s hrozbou zhabania bytu pre život nad pomery a nesplácanie dlžôb.

Správca budovy Barroso vie, že vzhľadom na životný štýl ani grécka ani španielska rodina už svoje dlhy nedokážu splatiť, chce však, aby zostali v dome bývať. Preto príde s nápadom, že vytvorí „FOND NA SPLÁCANIE DLHOV“, ktorý od španielskej aj gréckej rodiny prevezme všetky dlhy, prevyšujúce 60 % ich hrubého ročného príjmu. Súčasne správca Barroso požiada slovenskú aj estónsku rodinu, aby dobrovoľne prijali zodpovednosť za spoločné splácanie všetkých dlhov prenesených do tohto „FONDU“ od gréckej a španielskej rodiny a splácali ich napr. ďalších 25 rokov.
Zamýšľate sa prečo by slovenská a estónska rodina mali robiť? Prečo by mali oni platiť tie dlhy Grékov a Španielov? Zdanlivo absurdné, že … ? Možno by ste povedali, že správca Barroso je blázon.

Barrosovi som svoj názor na túto zlodejinu tlmočil na Konferencii predsedov Európskeho parlamentu v júni 2012:

http://www.sns.sk/aktuality/jaroslav-paska-barrosovi-vase-zovzajomnenie-dlhov-v-unii-bude-vacsia-zlodejcina-nez-chavezovo-vyvlastnovanie/

Dnes sa však už ukazuje, že bruselskí manipulátori to hravo zvládnu.
Barrosovi byrokrati postupne rozpracovali tento nehorázny nápad, a keďže súčasné legislatívne prostredie nedovoľuje „prelievanie“ dlhov na iné štáty, postupne sa dopracovali až k vidine tzv. Spojených štátov európskych, prakticky federálneho usporiadania EÚ. To by okrem iného znamenalo aj spoločnú „štátnu“ pokladnicu a spoločný „zovzájomnený“ dlh. Preto začali „nahlodávať“ existujúce usporiadanie únie, aby na svoj zámer mali legislatívne krytie, aj keď kľúčové zmeny nepochybne plánujú až s novozvoleným Európskym parlamentom, kde sa nádejajú, že budú mať potrebné zastúpenie eurohujerov. Napokon, preto verejnosť strašia euroskeptickými a eurorealistickými stranami.

Už na decembrovej schôdzi EP bola aj hlasmi väčšiny slovenských europoslancov (Smer, SDKÚ, KDH, SMK, HZDS) presadená správa EP R. Gualtieriho a G. Trzaskowského Ústavné problémy viacstranného riadenia v Európskej únii, ktorá je výzvou na realizáciu týchto zmien. (Pozri najmä body 1., 2., 49., 50., 55., 56. a 57. správy)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML+REPORT+A7-2013-0372+0+DOC+PDF+V0%2F%2FSK

Rovnako ako v zmluvách „šmejdov“ okrádajúcich dôchodcov, aj v tejto takmer 100 bodovej správe s množstvom ľúbivých ustanovení sú skryté kľúčové výzvy k „zovzájomneniu“ dlhov a na transformáciu EÚ.
Napríklad v bode 55 správy: „…predpokladá dočasné vytvorenie fondu, do ktorého sa vložia všetky dlhy členských štátov spĺňajúcich určité kritériá, ktoré presahujú 60 %, pričom sa dlh splatí počas približne 25 rokov a vytvorí sa teda fond, ktorý by spolu s presadzovaním všetkých existujúcich mechanizmov udržal celkový dlh členských štátov v budúcnosti pod 60 %…“

A čuduj sa svete aj naši zástupcovia v EP zo Smeru, KDH, SDKU, SMK a HZDS sa pripojili k „výzve“, Európskej komisii, aby nám láskavo umožnila novými mechanizmami splácať dlhy Grékov, Španielov, Portugalcov …

Správa bola prijatá pomerom 359 (ZA) : 115 (PROTI) : 31 (ZDRŽALI SA + NEPRÍTOMNÍ)
Nedá mi na tomto mieste nepripomenúť rozprávku o troch grošoch, kde jeden groš vraciam otcovi, druhý požičiavam synovi a ten tretí trovím sám. Pretransformovaná na nový návrh pravidiel EÚ by asi mala scenár typu: nič netrovím, nemám čo dať otcovi a syn s vnukom a pravnukom budú splácať tri groše, ktoré strovili obyvatelia bankrotujúcich krajín a ich nezodpovedné vlády …

Slovenčina je nepochybne krásny a bohatý jazyk. Mám rád jeho emotívne nuansy, ktoré umožňujú vyjadriť skutočne široké spektrum nálad, pocitov a vzťahov.
So slovom „zovzájomnenie“ som sa však prvýkrát stretol až v Bruseli. Pripomína mi „znárodnenie“ a oba výrazy sú len neuveriteľne úbohou maskou na ich skutočný obsah: a tým je – iba sprostá ZLODEJINA …..

V májových voľbách do EP sa teda vyjadríme aj k tomu, či sa necháme bruselskými manipulátormi zneužiť na vytvorenie ich superštátu, alebo si zachováme svoje krajiny so všetkými pre štáty dôležitými kompetenciami tak, ako to v EP presadzuje SNS so svojimi partnermi z Veľkej Británie, Holandska, Dánska, Fínska, Talianska, Poľska, Česka, Rakúska či Francúzska.

Hlasovanie slovenských europoslancov o predmetnej správe nájdete na:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=666204843438321&set=a.490922247633249.66269130.480862355305905&type=1&theater

Celkové hlasovanie o správe je dostupné na:
http://www.votewatch.eu/en/constitutional-problems-of-a-multitier-governance-in-the-eu-motion-for-resolution-vote-resolution-as.html

Informácie k uvedenej téme boli uverejnené aj na:
http://www.extraplus.sk/3110/manipulatori-z-bruselu