Eva Smolíková: Čo môže byť ďalším poslaním školy?

Št, 26.05.2016 smolikova03

Nikto nepochybuje o tom, že slovenské školstvo už roky bojuje s problémami, ktoré ho znefunkčňujú a nevyhnutne nadišiel čas na zmenu. Stále vyvstávajú nové otázky a oblasti, ktoré je potrebné riešiť. Poskytnúť všestrannú výchovu a vzdelávanie pre všetkých je poslaním školy. V dnešnej dobe však…

Anton Hrnko: Významný počin predstaviteľov SNS spred 98 rokov

Ut, 24.05.2016 hrnko01

V súvislosti s prípravou na snem Slovenskej národnej strany, ktorý má byť zároveň aj pripomenutím si 145. výročia založenia SNS, si pripomíname aj významné udalosti, ktorých aktérmi boli predstavitelia, resp. členovia SNS a ktoré výrazným spôsobom posunuli „slovenskú vec“ smerom k naplneniu…

Andrej Danko: Som vďačný členom v regiónoch za ich prácu v prospech občanov

So, 21.05.2016 danko01

Slovenská národná strana je dnes tam, kam patrí a kam sme ju všetci chceli dostať preto, aby sme vedeli dôraznejšie a efektívnejšie pracovať v prospech občanov. Je opäť parlamentnou stranou, koaličnou stranou. Neznamená to však, že teraz spíme na vavrínoch. Veľmi dôležitá je aj každodenná mravčia…

Jaroslav Paška na HNClube: Štát tu má byť pre ľudí

Št, 19.05.2016 paska_B

Treba hľadať vzťah medzi občanmi a štátom, aby si uvedomili, že štát je pre nich. Štát tu nie je na to, aby šikanoval ľudí. Povedal to prvý podpredseda Slovenskej národnej strany a poslanec NR SR za SNS Jaroslav Paška vo štvrtok 19. mája ako hosť na HNClube.

HNClub pravidelne organizujú…

Andrej Danko: Rozvahou dokážeme lepšie hájiť záujmy Slovenskej republiky

Ut, 17.05.2016 danko02

Podľa Slovenskej národnej strany plynú z členstva v Európskej únii pre našu republiku isté nespochybniteľné výhody. Nie všetko v tomto zoskupení štátov však funguje tak, ako má. SNS potrebu reformy únie zadefinovala už pred troma rokmi v dokumente Popradské memorandum – Žiadosti slovenských…

Eva Smolíková: Tradičná rodina je stále najprirodzenejším prostredím pre deti

So, 14.05.2016 smolikova_titulka-web

Slovenská národná strana si spolu so širokou verejnosťou pripomína v nedeľu 15. mája Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN 28. septembra 1993. Oslavou tohto dňa spoločne poukazujeme na celospoločenskú hodnotu rodiny, dôležitosť manželstva, vzájomnú lásku a úctu v ňom, na…

Eva Smolíková: Povinné čítanie nemusí umocňovať násilie a krutosť

Št, 12.05.2016 smolikova02

V uplynulých dňoch zarezonovala širokou verejnosťou otázka vhodnosti vlaňajšieho rozhodnutia ŠPÚ, zaradiť do povinného čítania pre žiakov SŠ v rámci Inovovaného vzdelávacieho štandardu zo Slovenského jazyka a literatúry, poviedkovú zbierku literárneho dua Peter Pišťanek a Dušan Taragel; Sekerou a…

Anton Hrnko: Pripomíname si prijatie Žiadostí slovenského národa

Ut, 10.05.2016 hrnko

Slovenská národná strana je dedičkou a nositeľkou najstarších politických programov, ktoré vytvorili naši predkovia s cieľom zabezpečiť rovnoprávne a suverénne postavenie slovenského národa v rodine európskych národov. Po svojom vzniku roku 1871 si za základ svojho politického programu dala za cieľ…

Andrej Danko: Poučenie z minulosti je pre dobro našej budúcnosti

So, 07.05.2016 danko-titulka-vojna

V týchto dňoch si pripomíname víťazstvo nad fašizmom a nacizmom, víťazstvo v podobe ukončenia II. svetovej vojny v Európe. V tejto súvislosti musím zdôrazniť, že z histórie sa musíme poučiť. Pretože poučenie z histórie nám pomôže vytvoriť lepšiu prítomnosť a budúcnosť – pre nás, pre naše deti, pre…

Andrej Danko: Nevzdáme sa svojho hodnotového rebríčka

Št, 05.05.2016 danko_new_titulka

Slovenská národná strana (SNS) rešpektuje medzinárodné právo a medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. Pokiaľ by mal však niektorý z týchto záväzkov poškodiť národné alebo štátne záujmy Slovenska, podporíme všetky kroky, aby Slovensko k takémuto záväzku nepristúpilo.

SNS vyhodnocuje účasť v…