Pomôžeme nepočujúcim deťom zlepšiť spôsoby vzdelávania

16.03.2017

Reprezentanti komunity nepočujúcich sa dňa 15.3.2017 v Národnej rade SR stretli s poslancami NR SR za Slovenskú národnú stranu, Jaroslavom Paškom, Magdalénou Kuciaňovou, Dušanom Tittelom a Štefanom Zelníkom na pracovnej porade k pripravovanej novele zákona 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb, zameranej najmä na skvalitnenie spôsobu vzdelávania nepočujúcich detí na Slovensku.

Pozvanie na pracovné stretnutie okrem iniciátora novely zákona pána Doc. PhDr. Antona Uheríka DrSc., prijali aj predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Mgr. Jaroslav Cehlárik a predseda Spolku nepočujúcich pedagógov PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský.

Pán Paška privítal hostí, poďakoval prítomným za účasť a ochotu participovať na zlepšovaní pravidiel a spôsobu vzdelávania nepočujúcich detí novelizáciou zákona 149/1995 Z. z. a informoval ich o procedúre vykonávania úprav zákonov v NR SR. Účastníci stretnutia sa zhodli, že po 21 rokoch existencie súčasného zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb by bolo vhodné upresniť jeho terminológiu a usilovať sa preniesť všetky pozitívne prvky zákona do reálnej praxe.

Pán Uherík, ktorý sa na pôde SAV, aj v spolupráci s komunitou nepočujúcich, touto problematikou zaoberá viac ako 50 rokov podotkol, že v zákone i v novele sú zohľadnené skúsenosti a pomery z príslušných medzinárodných inštitúcií a pripomenul, že Slovenská republika prijímala tento druh právnej normy ako jeden z prvých štátov sveta. V dôsledku nesprávnej interpretácie pojmov však dnes nie je zákon aplikovaný na úrovni súčasného poznania, čo spôsobuje isté problémy v nesprávnom prístupe k spôsobu vzdelávania najmä u nepočujúcich detí.

Pán Cehlárik ocenil možnosť aktualizácie zákonného pravidiel pre nepočujúcich formou novelizácie zákona a vyjadril aj prianie položenia väčšieho dôrazu na vzdelávania tlmočníkov, keďže na Slovensku v súčasnosti nevidí dostatočné množstvo graduovaných lingvistov posunkovej reči, nevyhnutne potrebných pre skvalitnenie výučby. Taktiež prisľúbil v mene členov Slovenského zväzu nepočujúcich ochotu participovať na pripravovaných úpravách, ako aj podporu deklarovaným cieľom tejto novely.

Pán Vojtechovský upozornil na potrebu intenzívnejšej vzájomnej koordinácie navrhovateľov zákona s komunitou nepočujúcich pedagógov počas druhého čítania v NR SR, ako aj potrebu tesnejšej komunikácie legislatívcov s odborníkmi z komunity nepočujúcich pri precizovaní špecifickej terminológie zákona, v záujme správneho definovania právnych rámcov. Poskytol taktiež alternatívny pohľad na formu výučby a predikoval možný vývin situácie. Potvrdil záujem nepočujúcich pedagógov využiť rokovanie NR SR na zlepšenie zákonných rámcov vzdelávania nepočujúcich detí.

Pán Zelník zdôraznil potrebu spoločného, koordinovaného úsilia pri presadzovaní tejto novelizácie s ohľadom na predchádzajúce skúsenosti, keď najmä názorové nezhody medzi rozličnými skupinami sluchovo postihnutých zabránili skoršej aktualizácii zákona 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.

Pani Kuciaňová spoločne s pánom Tittelom zdôraznila potrebu pokračovania vo vzájomnej flexibilnej komunikácii, najmä v nadväznosti na následné rokovacím poriadkom predpísané procedúry v NR SR.

Na záver pán Paška poďakoval predstaviteľom nepočujúcich za porozumenie, vecné a konštruktívne rokovanie, ako aj ochotu spolupracovať pri precizovaní zákona v ďalšom legislatívnom procese. Poslanci NR SR za Slovenskú národnú stranu sa spoločne so zástupcami nepočujúcich zhodli na potrebe aktualizovať podstatu zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb a spojiť sa v úsilí o postúpenie uvedenej novelizácie zákona do II. čítania.

20170315_150853

20170315_135153

20170315_133712

20170315_133111

20170315_133051

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

19. 10. 1918 – Jediný slovenský poslanec Ferdinand Juriga predniesol v budapeštianskom parlamente známu reč, v ktorej žiadal pre slovenský národ právo na sebaurčenie a odmietol právo snemu hovoriť a konať v mene Slovákov.

19. 10. 1945 – Prezident ČSR Edvard Beneš vydal dekrét o menovej reforme. Dekrét zaviedol československú korunu ako jednotnú menu na území celého štátu.

19. 10. 1950 – V Bratislave sa začal proces proti Viliamovi Žingorovi a spol. Bývalého partizánskeho veliteľa odsúdili na základe vykonštruovaného obvinenia a pôsobenia provokatérov z velezrady a vyzvedačstva na trest smrti.

19. 10. 1953 – V Košiciach sa narodil Ján Mikolaj, vysokoškolský profesor, slovenský politik. V rokoch 2006-2010 pôsobil ako minister školstva za SNS a podpredseda vlády SR.

KALENDÁR PODUJATÍ
október 2017
P U S Š P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC