Rafael Rafaj: Vláda pripustila, aby medzi 1.májom a 1.júnom bolo na Slovensku pôdne Eldorádo

23.04.2014

Vláda zanedbala ochranu predaja slovenskej pôdy cudzincom. Správa sa podobne laxne ako Dzurindova vláda, ktorá totálne zbabrala prístupové rokovania do EÚ. Slovensko pripomína paralyzovaného hraboša, ktorý strnulo hľadí do očí bruselskej zmije a čaká, čo urobí s jeho norou aj pôdou.

Slovenská národná strana (SNS) je sklamaná z vlažného prístupu rezortu pôdohospodárstva k ochrane slovenskej pôdy pred jej nadobúdaním cudzincami. Vláda pod tlakom na poslednú chvíľu v zrýchlenom konaní prijíma kozmetický a kontroverzný návrh, pričom spôsobila minimálne mesačné Eldorádo, v ktorom pripravení cudzinci pôdu lacno skúpia. Vláda paradoxne nechráni slovenskú pôdu pred cudzincami, ale až po 1. septembri sprísni a sťaží kúpu poľnohospodárskej pôdy nad 2000 m2 vlastným občanom!

Postoj ministerstva bol nielen ospalý, ale aj rozpačitý. Šokujúco sa nerieši príčinná skutočnosť, že od 1. mája skončí prechodné obdobie s EÚ a slovenskú pôdu môžu voľne kupovať aj cudzie fyzické osoby. Už v pripomienkovom konaní predkladateľ ustúpil mnohým liberálnym výhradám, a tak sa na vedľajšiu koľaj dostali predmet aj účel úpravy a ochrany. Úplne neprijateľná je zmena právneho statusu a terminológie z „poľnohospodárskej pôdy“ na komerčne chápaný „poľnohospodársky pozemok“. Prekvapujúco sa zmiernilo aj preukazovanie záujemcu, vrátane zábran na špekulatívny predaj vypustením obvyklej ceny v okolí, čo jednoznačne nahráva bohatším cudzincom. Nepochopiteľné je paragrafové mlčanie o verejnom záujme k pôde ako legitímnom prostriedku na zabezpečenie potrieb spoločnosti.

Predložený návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku málo razantne ochraňuje verejný záujem k získavaniu slovenskej pôdy cudzími vlastníkmi. Rezort sa doslova bál pomenovať hlavnú príčinu, ktorou je priepastný rozdiel v cene pôdy na Slovensku a v západnej Európe, ako aj rozdiel v kúpnej cene Slovákov a cudzincov. Západ lacno skúpil strategické podniky a teraz si brúsi zuby ja na lacnú slovenskú pôdu. Podľa SNS v zákone malo byť jasne stanovené obmedzenie kúpy pôdy cudzincami až do doby, kým sa na Slovensku nevyrovnajú mzdy k priemeru v EÚ. Vláda mala súčasne uskutočniť zmeny v Ústave SR v oblasti vlastníctva a v prospech ochrany pôdy, jej definície ako spoločného národného a kultúrneho dedičstva občanov štátu a budúcich generácií Slovákov. Z krasorečnenia v dôvodovej správe si nik v zahraničí ťažkú hlavu robiť nebude.