Slovenská národná strana predstavuje vznik Národného potravinového katalógu

18.08.2017

Pre Slovenskú národnú stranu je veľmi dôležité, čo naše deti, starí rodičia a my dospelí jeme. Podľa informácii s hrôzou zisťujeme, že na stoloch v našich stravovacích, zdravotných a sociálnych zariadeniach sa podáva mäso z Brazílie, Dánska a Poľska. Len 20% mäsových výrobkov je z našej republiky. „Aké výživové hodnoty môže mať mäso, ktoré sa k nám dostane cez pol zemegule. Jediným kritériom nemôže byť pri potravinách predsa len cena.“ Zdôvodňuje potrebu domácich potravín predseda poslaneckého klubu NR SR za SNS Tibor Bernaťák.

Slovenská národná strana v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z týchto dôvodov začala pracovať na zmene súčasného stavu. „Dnešným dňom sa spúšťa projekt Národného potravinového katalógu, podľa ktorého kritériom bude kvalita a čerstvosť. Len cena nebude rozhodovať o tom, čo si dáme do úst.“ Predstavuje významnú úlohu katalógu predseda klubu. Pojem čerstvosť znamená, že potraviny budú dovážané z blízkych regiónov a tým podporíme aj slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Zároveň prídu kvalitné domáce potraviny do školských, predškolských a iných stravovacích zariadení ako aj do nemocníc.

SNS pripravuje ďalšie projekty na podporu a rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Slovenska. Prísne opatrenia a kontrola podporia potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť krajiny. Aj avizovaný projekt „zelená nafta“ má za úlohu podporiť spracovateľov a výrobcov napr. hydiny a ošípaných. Bez dotácii štátu nie je možné súťažiť so západoeurópskymi krajinami a ich dovážaným tovarom.

Národný potravinový katalóg má za úlohu definovať produktové štandardy a technické parametre. Má poskytnúť paletu potravín, ktoré sú najprísnejšie kontrolované podľa našich a európskych predpisov. Zvýši sa tak hospodárska súťaž medzi producentmi a spracovateľmi potravín, tým sa podporí aj rozvoj regiónov nášho štátu.

V Bratislave, dňa 18. 08. 2017