SNS: Minister školstva bude známy v utorok

10.09.2017

Predseda Národnej rady SR a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko avizoval, že ministra alebo ministerku školstva predstaví v utorok.

Predseda NR SR Andrej Danko je hrdý na to, že môže byť predsedom strany, ktorá drží spolu a vystupuje jednotne. „Vážim si našich členov, uvedomujeme si spolu vážnosť situácie, máme viacero straníkov, ktorí by boli vhodní na funkciu ministra, ale zároveň vnímame, že treba upokojiť situáciu a stranícky nominant bude opäť vyvolávať vášne,“ prízvukuje Andrej Danko a vysvetľuje, prečo sa pozerá aj po odborníkoch, ktorí budú mať odborné predpoklady a budú zdatní aj v mediálnej oblasti.

„Som zástanca toho, aby sme vybrali človeka, ktorý spojí podmienky akademickej obce, požiadavky odborných kruhov, tretieho sektora,  či vysokých škôl, učiteľov a médií. Verím, že predstavím takého človeka, ktorý tieto požiadavky splní,“ hovorí o novom ministrovi školstva predseda parlamentu a SNS.

Od nového ministra predseda SNS Andrej Danko očakáva, že jasne a transparentne nastaví mechanizmy pri prideľovaní eurofondov.  „Budem žiadať, aby nový minister urobil vzorový projekt prerozdeľovania eurofondov. Musíme mať  transparentný model, aby mal občan istotu,“  zhrnul potrebu odborníka na rezorte školstva Andrej Danko a ako v politickej relácií ďalej vysvetlil, strana má dosť odborníkov, ale vnímanie spoločnosti je pomerne problematické, preto nominant strany na poste ministra školstva nemusí byť straníkom. „Som naozaj rád, že v strane sa nikto netrasie o funkcie a vieme sa jednotne dohodnúť a rozhodnúť na ďalšom postupe a tak ako vždy budeme držať spolu,“ vyhlasuje Andrej Danko.

V súčasnosti predseda SNS Andrej Danko uvažuje o piatich menách, kandidátov chce ešte v pondelok predstaviť predsedníctvu strany.

V Bratislave, dňa 10. 09. 2017