SNS navrhuje zmenu fikcie doručenia písomnosti na pošte v správnom konaní

04.03.2017

Skupina poslancov Slovenskej národnej strany Tibor Bernaťák, Magdaléna Kuciaňová, Eva Smolíková, Jaroslav Paška, Štefan Zelník a Dušan Tittel, predložili do Národnej rady SR návrh novely Správneho poriadku, ktorej cieľom je zmena právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk správnymi orgánmi občanom a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre občanov.

„Súčasná legislatívna úprava Správneho poriadku nezohľadňuje skutočný deň prevzatia písomnosti na pošte počas úložnej lehoty, pokiaľ si takúto písomnosť občan nepreberie do troch dní od jej uloženia,” hovorí predkladateľ návrhu novely zákona, predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

V zmysle súčasnej platnej právnej úpravy, ak si občan vyzdvihne písomnosť zasielanú správnym orgánom na pošte v 18. deň lehoty od jej uloženia, v praxi to znamená, že mu bola táto písomnosť doručená už na tretí deň od jej uloženia, nie v skutočný deň prevzatia tejto písomnosti.

Slovenská národná strana, preto pristúpila k návrhu zmeny novelou. Súčasná právna úprava, fikcia doručenia do vlastných rúk, je voči občanom Slovenskej republiky – ako adresátom písomností správnych orgánov – nespravodlivá a nekorektná.

Ide najmä o prípad, ak si občan vyzdvihne na pošte písomnosť napr. 18. deň lehoty od uloženia. Právne mu ale bola písomnosť doručená už tretí deň. V prípade všeobecnej odvolacej lehoty podľa Správneho poriadku v dĺžke 15 dní – mu vlastne plynie v správnom konaní posledný deň lehoty na podanie odvolania sa, voči prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu. Súčasne ale, v prípade doručovania písomností právnickým osobám a podnikateľom – fyzickým osobám, platí iná fikcia doručenia a to taká, že písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa právnická osoba alebo podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie.

„Platná úprava zákona vôbec neprihliada na skutočnosť, že občan môže byť na viac dní odcestovaný. Preto predkladáme novelu, ktorá zavádza spravodlivejšiu lehotu na prevzatie písomnosti doručovanej do vlastných rúk občanov,” vysvetľuje predseda SNS Andrej Danko.

V praxi to bude znamenať, že za deň doručenia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať deň reálneho prevzatia tejto písomnosti. Od tohto dňa-reálneho prevzatia, budú plynúť následné lehoty. A len v prípade, ak si adresát zásielku počas jej uloženia na pošte nevyzdvihne nastane tzv. fikcia doručenia, kedy sa bude 18. deň lehoty považovať za deň doručenia písomnosti, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.

O tejto novele sa bude rokovať už na marcovej schôdzi Národnej rady SR.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

22. 11. 1939 – Predstavitelia slovenského exilu po nezhodách s Čs. národným výborom založili SNR v Paríži na čele s Milanom Hodžom.

22. 11. 2001 – Vláda SR schválila prelety lietadiel, zapojených do operácie NATO v Afganistane, nad územím SR.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC