SNS predstavila definitívne svojich kandidátov do volieb VÚC

07.09.2017

SNS sa v novembrových voľbách rozhodla kandidovať v niektorých krajoch samostatne a v niektorých kandiduje v koalíciách. „Presadenie jednokolovej voľby županov nás donútilo, aby sme spojili rozumných ľudí pre dobro spoločnosti. Krajské voľby sú pre stranu SNS dôležitou  skúškou  a prioritou.“ Povedal na úvod predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

V najsilnejšom Žilinskom kraji bude v drese SNS bývalý podpredseda vlády Ján Mikolaj kandidovať na predsedu samosprávneho kraja s podporou 47 kandidátov na poslancov za SNS. Nakoľko v tomto kraji je dôležité nájsť riešenie komplikovanej a neudržateľnej dopravnej situácie, tak práve Ján Mikolaj na základe jeho dlhoročných skúseností, ich bude riešiť rozumne s chladnou hlavou.

V mene Slovenskej národnej strany v Prešovskom kraji kandiduje najväčší počet a to 57 poslancov. Súčasný primátor mesta Svit Miroslav Škvarek, je pripravený venovať oveľa väčšiu pozornosť a podporu akú si patrične obyvatelia tohto kraja zaslúžia. „Elementárnou prioritou je doriešiť vysokú nezamestnanosť a dodať impulz aj na pritiahnutie investorov. Nie len ako tomu je v iných krajoch.“ Uviedol šéf strany.

Predsedu potešila kandidatúra v Bratislave „V neľahkom Bratislavskom kraji má strana nakoniec vlastného kandidáta, jazykovo zdatného, Lukáša Parízeka. Predstavuje novú a mladú krv v oblasti zahraničnej politiky. Jeho nadobudnuté skúsenosti ho predurčujú k tomu, aby dokázal byť dobrým županom.“

Košický kraji je známy svojim bohatým zastúpením národnostných menšín. Hájiť farby SNS bude Jarmila Tkáčová, bývala poslankyňa NR SR, ktorá je hrdou členkou SNS. Andrej Danko je poctený touto kandidatúrou o košickú župu, ktorá zvedie neľahký boj so silným protikandidátom. 

SNS bude mať nakoniec 13 kandidátov na poslancov v Trenčianskom kraji. V rámci koalície budeme podporovať p. Bašku s presvedčením, že tento kandidát je človekom, ktorý je ochotný si vypočuť nielen hlas ľudu, ale i riešiť ich problémy.

V Trnavskom, i keď špecifickom kraji sme pristúpili ku koaličnej kandidatúre predsedov. Máme ale 21 vlastných zástupcov na poslancov do VÚC. „Rozhodli sme sa podporiť kandidáta inej strany. Je ním Tibor Mikuš, človek, ktorý vyznáva ľudské hodnoty. Prajem mu úprimne, aby pokračoval v práci, ktorú začal, veľa úspechov a budem potešený i naďalej z jeho ľudskej tváre v politike.“ Zhodnotil v Trnave kandidátku predseda SNS.

Je na čase, aby sme sa spojili v časoch, ktoré nám prinášajú rôzne extrémne ideológie vzdialené demokracií. Ide hlavne o našu budúcnosť. Niekedy by politické hry mali ísť do úzadia. Našou zodpovednosťou je predchádzať možným vznikajúcim nástrahám a ukázať, kde sú hranice.

Práve preto SNS v Bystrickom a Nitrianskom kraji pristúpili ku koalícii. Predseda Andrej Danko na záver informoval „V Nitre sme opätovne podporili p. Belicu, ktorému prajem rovnako úspech v nastávajúcich voľbách. 12 kandidátov na poslancov ponesie vlajku za SNS. Ani tu by sa politické sily v tomto prípade nemali trieštiť.“ V Banskej Bystrici sa postavilo 28 kandidátov na poslancov prezentovať stranu SNS a jej program.

V Bratislave, dňa 7. 9. 2017