SNS žiada, aby sa materstvo, rodičovstvo a rodinná politika stala prioritou tejto vlády

19.08.2017

V týchto dňoch sa v Bratislave koná Dúhový pochod. Podľa podpredsedníčky SNS Evy Smolíkovej: „SNS rešpektuje tých, ktorí sa ho zúčastňujú, ale zároveň chceme zdôrazniť, že takéto podujatia sú propagáciou hodnôt, ktoré by akékoľvek štátne inštitúcie nemali podporovať.“

SNS je presvedčená, že Slovensko namiesto podpory niekedy zvláštnych prejavov sexuálnych menšín potrebuje novú koncepciu rodinnej a demografickej politiky. Z tohto dôvodu, ako povedal predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák: „V súlade s programovým vyhlásením vlády predložíme do NR SR návrh zákona o posudzovaní vplyvov na rodinu a manželstvo, ktorý bude zahŕňať vytvorenie tzv. rodinnej doložky v legislatívnom procese a rovnako iniciatívne predložíme našim koaličným partnerom návrh na vytvorenie Rady vlády pre rodinu a demografický rast.“

SNS so znepokojením sleduje trend klesajúcej pôrodnosti a sociálne znevýhodnenie mnohopočetných rodín. Predstavitelia SNS sa jednotne zhodujú. „Spoločensky preferovaným ideálom musí zostať funkčné manželstvo a rodina. Sme si vedomí, že nie každému sa podarí žiť z rôznych dôvodov tento ideál, preto samozrejmosťou musí byť aj podpora tehotným matkám, slobodným mamičkám ako aj akýmkoľvek matkám v núdzi.“ uviedol Bernaťák.

SNS očakáva, že vznik Rady vlády pre rodinu a demografický rast môže byť prvým krokom na ceste ku reálne rodinnej a demografickej politike na Slovensku. Rovnako Zákon o posudzovaní vplyvov na rodinu a manželstvo a  rodinná doložka sa môže stať efektívnym opatrením s veľkou symbolickou hodnotou. “Jej prijatie bude zreteľným signálom, že akákoľvek vláda nemôže prijímať ekonomické a finančné opatrenia, ktoré pôjdu proti rodine,” dodala Smolíková.

Bratislava, dňa 19. 08. 2017