Štefan Zelník: Štátna zdravotná politika musí byť dlhodobá vízia

20.09.2016

Situácia pre absolventov medicíny na Slovensku nie je ideálna ani priaznivá. Majú problém so získaním špecializácie, pritom paradoxom začínajú chýbať praktickí lekári i špecialisti tak v nemocniciach, ako aj v ambulanciách. Práve preto sa musí koncepčne hľadieť dlhodobo dopredu, aby sa nedostatok odborníkov neprejavil naplno.

Mladí absolventi – lekári – väčšinou chcú zostať doma, na Slovensku. Po skončení školy však potrebujú získať špecializáciu, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. Neatestovaný lekár nemôže samostatne pracovať v ambulancii alebo v nemocnici. Špecializáciu môže získať len v lôžkovom zariadení teda v nemocnici. Nemocnice však na platy týchto neatestovaných lekárov nemajú.

Nemocnica prijíma absolventov len pre svoje oddelenia a aj to v obmedzenom počte – prijímajú sa úsporné opatrenia, šetrí sa. Absolvent nemá inú možnosť než ísť pracovať do zahraničia, pričom väčšina tam už aj zostane. Toto nie je štátna zdravotná politika, ak niekomu platíme štúdia 19 rokov a potom sa uplatní v zahraničí.

Pritom nemocnice, ale aj ambulancie začínajú pociťovať nedostatok praktických lekárov i špecialistov. Viac než polovice lekárov prvého kontaktu je v dôchodkovom veku či tesne pred ním, len o niečo lepšia veková situácia je so špecialistami. Na Slovensku až v 40 okresoch chýbajú rôzni špecialisti. Výsledkom sú preplnené ambulancie, dlhé čakacie doby, pacient musí na niektoré odborné vyšetrenia k bežným špecialistom cestovať aj 50 km od svojho bydliska.

Koncepcia v oblasti štátnej zdravotnej politiky však nie na jedno volebné obdobie. Slovenská štátna zdravotná politika by mala byť dlhodobá vízia, ktorá jasne definuje siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, financovanie, vzdelávanie, myslí na generačnú obmenu, zabezpečuje edukáciu obyvateľstva a prevenciu. Cieľom týchto opatrení musí byť zlepšenie úrovne, dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti s pozitívnym dopadom na kvalitu a priemernú dĺžku života občanov SR.