Dni podpredsedov SNS

Riešite problém, s ktorým Vám môžeme pomôcť?

Alebo Vás zaujímajú aktivity SNS?
Chcete sa s nami osobne stretnúť?
Nech sa páči, navštívte Ústredie SNS v Bratislave v rámci niektorého

DŇA PODPREDSEDOV SNS!

Predstaviteľov SNS zaujímajú Vaše starosti, radosti, názory, nápady, ale napríklad aj návrhy na zlepšenie našej práce. DEŇ PODPREDSEDOV V SNS preto organizujeme od novembra 2010 každý utorok.
V ten deň sa bude našim členom, sympatizantom a ďalším návštevníkom venovať jeden zo štvorice podpredsedov SNS – Andrej Danko, Rafael Rafaj, Ján Ikrényi alebo Peter Petko.
Ak máte záujem stretnúť sa s niektorým z nich, treba sa objednať na e-mailovej adrese sekretariat1@sns.sk, alebo na tel. čísle 02/52634014 popoludní a dostanete presný termín stretnutia.

DEŇ PODPREDSEDOV SNS prebieha v budove Ústredia SNS v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 3, v prípade organizovania „DŇA“ v regióne Vás o mieste konania poinformujeme telefonicky pri dohode termínu.

Tešíme sa na Vás!