Finančné správy

Výročná finančná správa za rok 2016

Výročná finančná správa za rok 2016

Výročná finančná správa za rok 2015

Výročná finančná správa za rok 2015

Výročná finančná správa za rok 2014

Výročná finančná správa za rok 2014

Výročná finančná správa za rok 2013

Výročná finančná správa za rok 2013

Výročná finančná správa za rok 2012

Výročná finančná správa za rok 2012

Výročná finančná správa za rok 2011

Výročná finančná správa za rok 2011

Výročná finančná správa za rok 2010

Výročná finančná správa za rok 2010

Výročná finančná správa za rok 2009

Výročná finančná správa za rok 2009

Výročná finančná správa za rok 2008

Výročná finančná správa za rok 2008

Výročná finančná správa za rok 2007

Výročná finančná správa za rok 2007

Výročná finančná správa za rok 2006

Výročná finančná správa za rok 2006

Výročná finančná správa za rok 2005

Výročná finančná správa za rok 2005
 

Financovanie podľa § 22 ods. 5 zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách

Financovanie 2016

Štvrťročné zoznamy darcov podľa § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2016

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť SNS sumou vyššou ako je minimálna mzda

Financovanie 2015

Zoznam osôb,ktoré prispeli na činnosť SNS sumou vyššou ako je minimálna mzda

Mimoriadne členské príspevky

Mimoriadne členské príspevky za rok 2014

Mimoriadne členské príspevky za rok 2014

Prijaté dary

Ing. Jozef Ďuračka – Kozácka 53, Trnava – hodnota daru: 3.500 € (4. február 2010)
Milan Púček – hodnota daru: 900,- € (16. december 2011)