Voľby 2010

__________________________________________________________________________________________________________

VOĽBY DO SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV OBCÍ 2010

Dňa 27.novembra 2010 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.

V týchto voľbách bude kandidovať samostatne za Slovenskú národnú stranu:
12 kandidátov na primátorov
260 kandidátov na starostov
2378 kandidátov na poslancov
V rôznych koalíciách so Slovenskou národnou stranou bude kandidovať:
26 kandidátov na primátorov v koalíciách
198 kandidátov na starostov v koalíciách
126 kandidátov na poslancov v koalíciách

__________________________________________________________________________________________________________

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla Na zákone č. 33/2004 Z.z. z 13. mája 2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte pdf.

Volebný program 2010

Volebný program vo formáte pdf

Kandidátna listina Slovenskej národnej strany pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 12. júna 2010

1. Ján Slota, Ing. Poslanec NR SR Žilina
2. Anna Belousovová, RNDr. Poslankyňa NR SR Čadca
3. Ján Mikolaj, prof. Ing., CSc. Univerzitný profesor Žilina
4. Rudolf Pučík, JUDr. Poslanec NR SR Senec
5. Dušan Švantner, Ing. Štátny tajomník MDPT SR Brezno
6. Štefan Zelník, MUDr. Chirurg Žilina
7. Rafael Rafaj, Mgr. Poslanec NR SR Bratislava
8. Igor Štefanov, Ing. Poradca ministra Nededza
9. Ivan Šaško, Ing. Primátor mesta Tvrdošín
10. Ján Slabý Štátny tajomník MP SR Trebišov
11. Ján Chrbet, Ing. Poslanec NR SR Očová
12. Jozef Ďuračka, Ing. Poslanec NR SR Trnava
13. Viliam Turský, Ing. Technický pracovník Rajecké Teplice
14. Milada Belásová, Bc. Poslankyňa NR SR Považská Bystrica
15. Peter Petko, Ing. Prednosta MsÚ Spišská Nová Ves
16. Marián Janušek, Ing. Súkromný podnikateľ Žilina
17. Jakub Gajdošík Poslanec NR SR Banská Bystrica
18. Peter Dubravay, PhDr. Poslanec NR SR Kysucké Nové Mesto
19. Jaroslav Izák, Ing. arch. Poslanec NR SR Handlová
20. Vincent Lukáč, Ing. Tréner Košice
21. Pavel Kapusta, Mgr. Novinár Bratislava
22. Ján Ikrényi, JUDr. Advokát Štúrovo
23. Martin Píry, JUDr. Odborný asistent PF Žilina
24. Vladimír Čečot, dr.h.c.Prof.JUDr., CSc. Vysokoškolský učiteľ Košúty
25. Daniel Klačko, MUDr. Lekár Žilina
26. Cyril Leško, Bc. Podnikateľ Prešov
27. Jozef Čapkovič, Ing. Hlavný inšpektor práce Bratislava
28. Ján Čapkovič, Ing. Dôchodca Bratislava
29. Mikuláš Šupín, prof. Ing., CSc. Vysokoškolský profesor Ružiná
30. Jozef Studenič Riaditeľ Motorsport
Bratislava
Bratislava
31. Vladimír Malík Konateľ spoločnosti Čadca
32. Richard Takáč, Ing. Riaditeľ region.odb.
SPF
Prievidza
33. Pavel Harňák, Ing. Prednosta obvodného
úradu
Brezno
34. Viliam Zverina, Mgr. Projektový manažér Alekšince 494
35. Dušan Pinčík Starosta obce Hlboké nad Váhom
36. Jozef Gurecka, Ing. Banský inžinier Spišská Stará Ves
37. Július Hauser, PhDr. Riaditeľ ŠPÚ Bratislava
38. Jaroslav Vaľo Pracovník THP Malčice
39. Magdaléna Kuciaňová, JUDr. Advokátka Piešťany
40. Miroslav Chabada Súkromný podnikateľ Lipovec
41. Jozef Líška učiteľ-dôchodca Ružiná 203
42. Roman Stopka, Mgr. Riaditeľ Trenčín
43. Peter Bačik Podnikateľ Topoľčany
44. Peter Pamula Odborný pracovník Dobšiná
45. Štefan Páchnik, Ing. Riaditeľ ÚP Senec
46. Peter Dujava, Ing. Konateľ spoločnosti Poprad
47. Anna Piláriková, PaedDr. Prednostka Obvodného
úradu
Galanta
48. Rudolf Urbanovič, Ing. Prednosta MÚ Liptovský Mikuláš
49. Anton Vanko, Ing. Vedúci odboru Ilava
50. Slavomír Vanka Živnostník Lutila
51. Miroslav Považan, Mgr. Primátor Tlmače
52. Jozef Lenič Dopravný kontrolór Vranov nad Topľou
53. Lukáš Machala, JUDr. Právnik Bratislava
54. Jozef Múdry, Bc. Pedagóg Košice
55. Vladimír Jozef Dlhopolček, Ing. Riaditeľ OŽD na MDPT SR Hlohovec

56.

Vladimír Urban, JUDr. Štátny zamestnanec Stankovany
57. Andrej Vaňo, Ing. Strojný inžinier Partizánske
58. Jana Uhrinová, Mgr. Prednostka ObÚ Rimavská Sobota
59. František Filip, Mgr. Energetik Hosťovce
60. Ondrej Bartoš Podnikateľ Bardejov
61. Jozef Štolc Živnostník Pezinok
62. Zdenek Gerda Podnikateľ Košice
63. Miroslav Adamik, JUDr. Štátny zamestnanec Marcelová
64. Ivan Križan Podnikateľ Nové Mesto nad Váhom
65. Štefan Pokľuda, Ing. Primátor Dudince
66. Ján Štefánik, Ing. Hlavný štátny radca Šaľa
67. Jozef Harakaľ, Ing. Lesný inžinier Kamenica nad Cirochou
68. Eva Jaššová, PhDr., PhD. Vedecká pracovníčka Bratislava
69. Ján Plencner Prednosta OcÚ Nálepkovo
70. Drahomír Vorlíček, Ing. Lesný inžinier Veľké Dvorníky
71. Vladimír Bálint, Ing. Podnikateľ Martin
72. Jaroslav Chudý Výsluhový dôchodca Bánovce nad Bebravou
73. Mário Maruška, Mgr. Podnikateľ Nová Baňa
74. Ladislav Haluška, Ing. Strojný inžinier Sabinov
75. Eduard Konečný, JUDr. Prednosta Obvodného
úradu
Malinovo
76. Milan Ďurica Dôchodca Stropkov
77. Jozef Hornáček Invalidný dôchodca Pavlice
78. Jaroslav Pecho, RNDr. Prednosta Obvodného úradu Rajec
79. Štefan Klimek živnostník Stará Myjava
80. Peter Nemec Robotník Breznička
81. Štefan Slováčik Podnikateľ Malý Lapáš
82. Ivana Buková, Ing. Štátny zamestnanec Údol
83. Silvia Mrázová, Ing. Ekonómka Bratislava
84. Peter Bratko, Ing. Podnikateľ Krompachy
85. Barbora Blahutová Študentka VŠ
politológie
Pečeňady
86. Ondrej Kubica, Mgr. Sociálny pracovník Klubina
87. Štefan Škríp, Ing. Poradca ministra Prievidza
88. Igor Pavúk, Ing. Prednosta Obvodného
úradu ŽP
Brezno
89. Alexander Hlavatý, Ing. Prednosta ObÚ Šurany
90. Cyril Dudáš živnostník Svidník
91. Ľudovít Kollár, RNDr. Štátny zamestnanec Bratislava
92. Jana Petrigová, Ing. Školská inšpektorka Michalovce
93. Jozef Rezbárik, Ing. Štátny zamestnanec Hrnčiarovce
94. Ivan Hašto, Ing. Starosta obce Trebostovo
95. Dušan Štrauss, Mgr. Učiteľ Trenčín
96. Jozef Zimula Súkromný podnikateľ Veľké Lovce
97. Peter Tydlitát, Ing. Starosta obce Gajary
98. Štefan Sekeľský Elektrotechnik Košice
99. Peter Grom, JUDr. Advokát Bratislava
100. Ivan Bokor Živnostník Pečeňady
101. Miroslav Macúš Majster elektrotechnik Radoľa
102. Ján Čičmanec, Ing. Riaditeľ poisťovne Čavoj
103. Peter Zorvan, Ing., Phd. Vedúci THP Banská Štiavnica
104. Stanislav Čečko, Ing. Prednosta Obvodného
úradu
Stropkov
105. Peter Vaľko, Mgr. Manažér Košice
106. Peter Kucharič, Mgr. Učiteľ na strednej
škole
Holíč
107. Viliam Rumanko, Bc. Manažér Zlaté Moravce
108. Milan Kajaba Dôchodca Považská Bystrica
109. Dušan Bosák, Ing. Živnostník Žiar nad Hronom
110. Margita Fialová Starostka Veľké Kozmálovce
111. Gabriel Hudák, Ing. Poľnohospodársky
inžinier
Ňagov
112. Ľubomír Nerušil, JUDr. ŠPÚ vedúci odboru Bratislava
113. Igor Miňo, Ing. Technik Ruskovce
114. Pavol Bosák, Ing. Analytik IT Drahovce
115. Ján Bureš Dôchodca Žilina
116. Marek Oršula, Ing. Manažér Partizánske
117. Juraj Gajdoš, Ing. arch. Architekt Nitra
118. Cyril Hirjak Starosta obce Chlmec
119. Štefan Poľaško, RSDr. Dôchodca Vrbnica
120. Miloš Oliva, Ing. Riaditeľ Holíč
121. Peter Marčulinec Tajomník poľovníckeho
zväzu
Žilina
122. Vladimír Daniš Podnikateľ Handlová
123. Juraj Kološta, Mgr. Učiteľ Nová Baňa
124. Jozef Kubala, Ing. Stavebný inžinier Levice
125. Eva Novotová Podnikateľka Bratislava
126. Stanislav Gaľa Živnostník Michalovce
127. Radovan Baláž, Ing. Asistent poslanca NR SR Banská Bystrica
128. Katarína Jackuliaková, MUDr. Lekárka Žilina
129. Anna Ciganová Dôchodkyňa Giraltovce
130. Daniela Hamarová, Ing. Riaditeľka Obvodného pozemkového úradu Malacky
131. František Marcin Technik Ostrov
132. Ján Jevín, Ing. Technik Vranov nad Topľou
133. Martin Pastirik, Mgr. Učiteľ Nižná Rybnica
134. Peter Adámek, Ing. Strojný inžinier Rudník
135. Miroslav Hájiček, Ing. Strojný inžinier Poltár
136. Monika Drončovská Požiarny abezpečnostný
technik
Žilina
137. Adrián Struňák, Ing. Technik Vranov nad Topľou
138. Marcel Metes, Ing. Súkromný podnikateľ Pezinok
139. Milan Staňo, Ing. Lesný inžinier Horná Poruba
140. Mária Šujanská Súkromná podnikateľka Žilina
141. Jozef Toman, Ing. Ekonomický inžinier Jacovce
142. Mariana Bohačiaková, Mgr. Riaditeľ CVČ Varín
143. Ľubomír Sýkora, Ing. Stredoškolský učiteľ Dubnica nad Váhom
144. Jaroslav Lamoš, Ing. Súkromný podnikateľ Žilina
145. Ladislav Mariš Riaditeľ strediska
služieb školy
Bánovce nad Bebravou
146. Adrian Kunik Ekonóm Topoľčany
147. Jaroslav Gelatík Starosta Kľače
148. Dušan Šutý, Ing. Technik Žilina
149. Michaela Holoubková Politicko-organizačná
pracovníčka
Trnava
150. Milan Marko Technik Levice
AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

11. 12. 1903 – V Prahe zomrel Martin Hattala, jazykovedec, profesor českej univerzity v Prahe, autor diela Krátka mluvnica slovenská, normatívnej príručky spisovnej slovenčiny.

11. 12. 1975 – V Bratislave otvorili novú výškovú budovu Slovenskej televízie v Mlynskej doline.

KALENDÁR PODUJATÍ
december 2017
P U S Š P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031