1. 12. 1914 – Ruské vojská 8. armády gen. Alexeja Alexejeviča Brusilova po prielome karpatskej obrany cez Dukliansky priesmyk obsadili Bardejov.

29.11.2013