1. 4. 1963 – V Bratislave bol založený Slovenský filmový ústav, ktorý mal zhromažďovať, archivovať a spracovávať filmové diela slovenskej kinematografie.

31.03.2014