1. 5. 2004 – Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie.

29.04.2014