10. 4. 1980 – Federálne zhromaždenie ČSSR schválilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo už 10. decembra 1948.

09.04.2014