10. 9. 1914 – Slovenská liga v Amerike prijala Memorandum, v ktorom žiadala právo Slovákov na sebaurčenie vytvorením slovenskej štátnosti.

12.09.2013