11. 1. 1920 – Na valnom zjazde v Martine sa dočasne zlúčili Slovenská národná strana a Národná republikánska strana roľnícka a vytvorili predvolebný blok pod názvom Slovenská národná a roľnícka strana.

10.01.2014