12. 12. 1861 – Deputácia pod vedením Štefana Moyzesa odovzdala vo Viedni na audiencii u Františka Jozefa I. dokument s požiadavkami na riešenie štátoprávneho postavenia Slovákov v Uhorsku – Viedenské memorandum.

12.12.2013