14. 2. 1843 – Na porade v Bratislave sa Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Samuel Vozár, Ján Kalinčiak, Ján Gáber-Lovinský a Samuel Štúr zhodli na potrebe kodifikovať nový spisovný jazyk, ktorý by vyjadril ideu národnej svojbytnosti Slovákov.

11.02.2014