15. 4. 1946 – V Spolkovej republike Nemecko vyšlo prvé číslo kultúrneho a politického mesačníka slovenskej emigrácie Slobodné Slovensko.

11.04.2014