15. 9. 1920 – prezident ČSR T. G. Masaryk vymenoval úradnícku vládu na čele s Janom Černým. Pôsobili v nej aj dvaja slovenskí politici: Martin Mičura ako minister pre správu Slovenska a Vladimír Fajnor na čele ministerstva pre zjednotenie zákonov a organizáciu správy.

12.09.2013