16. 10. 1968 – V Prahe bola podpísaná Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky.

10.10.2013