16. 11. 1991 – Predseda vlády ČSFR M. Čalfa podpísal v Bruseli dohodu o pridružení ČSFR k Európskemu spoločenstvu. K dohode bolo pripojené i jednostranné vyhlásenie, že na jej uskutočnení sa podieľajú Česká republika a Slovenská republika.

10.11.2013