16. 8. 1946 – Predsedníctvo SNR menovalo nový Zbor povereníkov na čele s Gustávom Husákom.

13.08.2013