2. 11. 1938 – Vo Viedni na stretnutí nemeckého ministra zahraničných vecí Joachima von Ribbentropa a talianskeho ministra zahraničných vecí Gaetana Ciana sa rozhodlo o nových slovensko-maďarských hraniciach. Viedenská arbitráž rozhodla o odstúpení častí južného Slovenska Maďarsku.

31.10.2013