20. 1. 1919 – Bola podpísaná francúzsko-československá dohoda o vyslaní francúzskej vojenskej misie do Československa. Dohoda zaväzovala čs. vládu, aby československá armáda bola podriadená francúzskemu veleniu.

19.01.2014