21. 4. 1980 – V Bratislave zomrel Ľudovít Fulla, slovenský maliar medzivojnového obdobia a jeden zo zakladajúcich osobností slovenskej výtvarnej moderny.

21.04.2014