22. 10. 1920 – V Bratislave sa zišlo zakladajúce zhromaždenie Slovenskej ligy na Slovensku, na ktorom sa zúčastnila aj delegácia amerických Slovákov. Liga si kládla za úlohu zjednotiť všetkých Slovákov bez ohľadu na politickú príslušnosť a vierovyznanie s cieľom povzniesť Slovensko ekonomicky a kultúrne.

10.10.2013