25. 11. 1992 – Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon o zániku ČSFR.

22.11.2013